Innovation Management Competency Survey

Innocase project which is supported by European Commission, under the European Union Lifelong Learning Programme - Leonardo da Vinci Transfer of Innovation (LdV) is coordinated by Aegean Exporters' Associations and carried out in partnership with various research institutions from Austria, Germany and Turkey specialized in Innovation Management, Entrepreneurship and Economic Development. The innovation management competency survey is prepared within the context of this project and is aimed to identify innovation-related current needs and deficiencies of the target group and transform this information to competitive advantage.
Within the scope of privacy policy, your answers to the survey will be part of general statements and statistical inferences and will be evaluated by keeping your company and participant names confidential.

Tamamlanma: % 0
 • Anketi Dolduran Kişinin Adı-Soyadı

 • Firma Adı

 • Firma Türü

 • Ana Faaliyet Alanı

 • Yan Faaliyet Alanları

 • Firmanın Kuruluş Yılı

 • Çalışan Sayısı

 • Eğitim Durumunuz

 • Kaç Yıldır Bu Firmada Çalışıyorsunuz?

 • Hangi Bölümde Çalışıyorsunuz?

 • İşletmedeki Pozisyonunuz

 • Şirketin son üç yıllık (2010-2013) döneminde aşağıdaki hususlara verdiği önemi belirtiniz

  1 - Önemli Değil 2 - Az Önemli 3 - Orta Derecede Önemli 4 - Çok Önemli 5 - Son Derece Önemli
 • Mevcut pazarlar için mevcut ürünlerde küçük değişiklikler yapmak

 • Mevcut pazarlar için yeni ürünler geliştirmek

 • Yeni pazarlara mevcut ürünlerle girmek

 • Yeni pazarlara yeni ürünlerle girmek

 • Son 3 yılda, pazara sunduğunuz yeni ürünlerinizde, aşağıdaki yeni ürün geliştirme stratejilerini uygulamak için danışmanlık, bilgi edinimi ve eğitim alma hususlarında ihtiyaç düzeyinizi belirtiniz.

  1 - Oldukça az 2 - Az 3 - Orta 4 - Çok 5 - Oldukça Çok
 • Yeni teknoloji geliştirmek

 • Kendi mevcut teknolojisini iyileştirmek

 • Başkalarınca geliştirilen teknolojileri iyileştirmek

 • Başkalarınca geliştirilen teknolojileri kullanmak

 • Yenilik Türlerinin Uygulama Düzeyleri

  Lütfen aşağıdaki yenilik (inovasyon) türleri uygulamaları hakkında derinlemesine bilgi ihtiyacınızı derecelendiriniz.

  1 - Oldukça az 2 - Az 3 - Orta 4 - Çok 5 - Oldukça Çok
 • Pazarlama İnovasyonu Uygulamaları

 • Yönetim ve Organizasyonel İnovasyon Uygulamaları

 • Ürün/Hizmet İnovasyonu Uygulamaları

 • Süreç İnovasyonu Uygulamaları

 • İnovasyon Denetimi ve Ölçümü

 • Ürünlerle (Mallarla / Hizmetlerle) İlgili Yenilik Uygulamalarında

  Aşağıdaki sorularda son üç yılda ürünlerle ilgili yenilik yapma hedeflerinizde veya bunlarla ilgili uygulamalarda ne ölçüde İnovasyon Yönetimiyle ilgili eğitim ve bilgiye ihtiyaç duyduğunuza yönelik 1’den 5’e kadar bir puan vermeniz istenmektedir.

  1 - Oldukça az 2 - Az 3 - Orta 4 - Çok 5 - Oldukça Çok
 • Mevcut ürünlerin bileşen ve malzemelerinde çıktı kalitesini arttırıcı yenilikler yapılması

 • Mevcut ürünlerin bileşen ve malzemelerinde çıktı maliyetini azaltıcı yenilikler yapılması

 • Mevcut ürünlerin teknik spesifikasyonlarında ve/veya işlevsel özelliklerinde kullanıcı (müşteri) açısından kullanım kolaylığı ve tatminini artırıcı yenilikler yapılması

 • Mevcut ürünlerden tamamen farklı teknik spesifikasyonlara ve işlevsel özelliklere sahip yeni ürünlerin piyasaya sunulması

 • Mevcut ürünlerden tamamen farklı bileşen ve malzemelerden mamul yeni ürünlerin piyasaya sunulması

 • Kurumsal Yönetim Sistemleri İle İlgili Yenilik Türleri

  Aşağıdaki sorularda son üç yılda kurumsal yönetim sistemleri ile ilgili yenilik yapma hedeflerinizde veya bunlarla ilgili uygulamalarda ne ölçüde İnovasyon Yönetimiyle ilgili eğitim ve bilgiye ihtiyaç duyduğunuza yönelik 1’den 5’e kadar bir puan vermeniz istenmektedir.

  1 - Oldukça az 2 - Az 3 - Orta 4 - Çok 5 - Oldukça Çok
 • Firma içindeki genel iş yapış şekilleri ile ilgili rutin, usul ve prosedürlerin yenilenmesi

 • Tedarik zinciri yönetimi (tedarikçiler, yan sanayi, taşeronlar, vs.) ile ilgili sistemin yenilenmesi

 • Üretim ve kalite yönetimi ile ilgili sistemin yenilenmesi

 • İnsan kaynakları (personel seçim, eğitim, performans ve kariyer yönetimi) sisteminin yenilenmesi

 • Firma içi bilgi işlem ve paylaşım sisteminin yenilenmesi

 • Takım çalışmasını kolaylaştırmaya yönelik olarak organizasyon yapısının yenilenmesi

 • Departmanlar arası (örn: üretim ve pazarlama) koordinasyonu kolaylaştırmaya yönelik olarak organizasyon yapısının yenilenmesi

 • Proje bazında çalışmayı sağlayacak yeni bir organizasyon yapısının oluşturulması

 • Stratejik ittifaklar ve uzun vadeli ticari işbirliklerini kolaylaştırıcı yeni bir organizasyon yapısının oluşturulması

 • Pazarlama Yöntemleri İle İlgili Yenilik Türleri

  Aşağıdaki sorularda son üç yılda pazarlama yöntemleri ile ilgili yenilik yapma hedeflerinizde veya bunlarla ilgili uygulamalarda ne ölçüde İnovasyon Yönetimiyle ilgili eğitim ve bilgiye ihtiyaç duyduğunuza yönelik 1’den 5’e kadar bir puan vermeniz istenmektedir.

  1 - Oldukça az 2 - Az 3 - Orta 4 - Çok 5 - Oldukça Çok
 • Mevcut ve/veya yeni ürünlerimizin temel işlevsel özelliklerini değiştirmeksizin form veya ambalaj büyüklüğü gibi görünüş, biçim, hacim vb. ile ilgili tasarım yeniliklerinin yapılması

 • Mevcut ve/veya yeni ürünlerimizin müşterilerimize ulaştırılması ile ilgili lojistik süreçler değiştirilmeksizin sadece ürünün pazardaki satış kanallarını yenilemeye yönelik (toptancı, perakendeci, bayii, doğrudan satış, vs. ile ilgili) yeni ürün konumlandırma tekniklerinin geliştirilmesi

 • Mevcut ve/veya yeni ürünlerimizin tanıtımında kullanılan medya, reklam, müşteriye özel tanıtımlar, yeni marka sembolleri, vs. gibi yeni promosyon tekniklerinin geliştirilmesi

 • Mevcut ve/veya yeni ürünlerimizin fiyatlandırılmasında talebe göre, maliyete göre, marka imajına göre, müşteri grubuna göre, vs., yeni fiyatlama tekniklerinin geliştirilmesi

 • Genel pazarlama yönetimi faaliyetlerinin yenilenmesi

 • Üretim Süreçleri İle İlgili Yenilik Türleri

  Aşağıdaki sorularda son üç yılda üretim süreçleri ile ilgili yenilik yapma hedeflerinizde veya bunlarla ilgili uygulamalarda ne ölçüde İnovasyon Yönetimiyle ilgili eğitim ve bilgiye ihtiyaç duyduğunuza yönelik 1’den 5’e kadar bir puan vermeniz istenmektedir.

  1 - Oldukça az 2 - Az 3 - Orta 4 - Çok 5 - Oldukça Çok
 • Üretim süreçlerindeki değer katmayan faaliyet adımlarının tespiti ve ayıklanması

 • Üretim usul, teknik, donanım ve yazılımlarında (örnek: fabrika otomasyonu, CAD-CAM vs. gibi ileri imalat teknolojileri) değişken maliyetleri azaltıcı yenilikler yapılması

 • Üretim usul, teknik, donanım ve yazılımlarında çıktı kalitesini arttırıcı yenilikler yapılması

 • Teslimatla ilgili lojistik süreçlerinde değer katmayan faaliyet adımlarının tespiti ve ayıklanması

 • Teslimatla ilgili lojistik süreçlerinde (örn: barkodlu malzeme teslimat sistemine geçiş) değişken maliyetleri azaltıcı ve/veya hızı artırıcı yenilikler yapılması

 • Yenilik Stratejisi Motivasyonu

  Firmanızı dikkate alarak aşağıdaki ifadelere ilişkin görüşlerinizi puanlayınız.

  1 - Kesinlikle Katılmıyorum 2 - Katılmıyorum 3 - Kararsızım 4 - Katılıyorum 5 - Kesinlikle Katılıyorum
  Yenilik (İnovasyon) Bilgi Düzeyi
 • Firmamızda, “Yenilik (İnovasyon)” ihtiyaçlarımızın ortaya nasıl çıkartılacağı bilinir

 • Firmamızda, yenilik hedef analizlerinin nasıl yapılacağı bilinir

 • Firmamızda, yeni iş modelleri ve iş geliştirmede kullanılacak özel araç ve tekniklerin nasıl kullanılacağı bilinir

 • Firmamızda, maliyet düşürme, kalite arttırma, teslimat hızını arttırma ve müşterilerin özel taleplerini karşılama gibi özel durumlarla ilgili süreç analizlerinin nasıl yönetileceği bilinir

 • Firmamızda, yenilik yapmak için atılacak adımlar bilinir

 • Firmamızda, yeniliğin sadece ürünlerde değil süreç iyileştirme ve süreç tasarımında, pazarlama faaliyetlerinde, yönetim ve organizasyonda yapılabileceği iyi bilinir

 • Yenilik (İnovasyon) Yapma Stratejileri İçin Fırsat Belirleme Araçları ve Eğitim İçeriği İhtiyaçları

  Son üç yılda, yenilik alanında (ürün, üretim, pazarlama, organizasyon) görülen gelişmelerin izlenmesinde, şirketin değişik bilgi kaynaklarından yararlanma sıklığını ve bu kaynaklardan sağlanan katkıyı belirtiniz.

  Sıklık 1 - Hiç Yararlanılmıyor 2 - Çok Az Yararlanılıyor 3 - Ara Sıra Yararlanılıyor 4 - Genellikle Yararlanılıyor 5 - Çok Sık Yararlanılıyor
  Katkı 1 - Çok Az Katkı 2 - Az Katkı 3 - Orta Derecede Katkı 4 - Büyük Katkı 5 - Çok Büyük Katkı
  Bilgi Edinme Kaynakları /Fırsat Belirleme Araçları
 • Yenilik (inovasyon) alanı ve uygulamaları eğitimleri

 • Bilimsel ve teknik yayınlar

 • İnternet ve e-veri tabanları

 • Bilimsel ve mesleki toplantılar

 • Fuarlar, sergiler

 • Açıklanmış patentler

 • Müşteriler

 • Tedarikçiler

 • Bayiler / satıcılar

 • Üniversiteler

 • Başka sektörlerden şirketler

 • Benchmarking (kıyaslama)

 • Firma Çalışanları (Örn: Orta kademe Yöneticiler, Şefler, vb. pozisyonlardaki çalışanlar)

 • Ar-Ge Departmanı

 • Pazarlama Departmanı

 • Rakipler

 • Diğer( belirtiniz: )

 • Firmanızın rekabetçiliğinin yenilik (inovasyon) yapma yoluyla arttırma hedeflerinizi destekleyebilecek 10 alandaki eğitim içeriklerinin lütfen beş tanesini işaretleyiniz. Bu beş alan arasında öncelik sıralamanızı ikinci sütunda yapabilirsiniz.

  Eğitim Konuları Seçim Sıralama (1 - 5)
 • Ankette cevap vermiş olduğunuz konular hakkında ne ölçüde bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyorsunuz?